محصولات

 

مدل بیرون(mm) داخل(mm) وزن(Kgs) طبقه
ارتفاع عرض طول ارتفاع عرض طول
LU-1000 660 502 501 425 344 320 110 1
LU-2000 877 502 501 642 344 320 145 2 

تنها نماینده رسمی برند لوسل در ایران با ضمانت اسپیتامن